UPPSALA UNIVERSITY : UCG : Members
Uppsala universitet
Hoppa över länkar


    UCG Home
    About UCG
    Organization
    Members
    Links

Uppsala Centre for Comparative Genomics


Members

Researchers in Uppsala that are affiliated with the Centre:

Marta Alarcón-Riquelme
Dan Andersson
Göran Andersson
Jan Andersson
Leif Andersson
Siv Andersson
David Ardell
Tomas Bergström
Rolf Bernander
Pernilla Bjerling
Jonas Blomberg
Örjan Carlborg
Lucia Cavelier
Niklas Dahl
Christina Dixelius
Olov Ekwall
Hans Ellegren
Ulf Gyllensten
Finn Hallböök
Eva Hellmén
Jakob Höglund
Elena Jazin
Leif Kirsebom
Jan Komorowski
Klas Kullander
Ulf Lagercrantz
Ulf Landegren
Dan Larhammar
Martin Lascoux
Gabriella Lindgren
Johan Meijer
Mats Nilsson
Rolf Ohlsson
Fredrik Ponten
Hans Ronne
Stefan Schwartz
Staffan Svärd
Ann-Christine Syvänen
Fredrik Söderbom
Mattias Thelander
Anders Virtanen
Claes Wadelius
Gerhart Wagner
Jon Ågren